Władze

Zarząd Klubu
 Prezes: Wiesław Policha
 Skarbnik: Bartłomiej Sałaga
 Sekretarz: Adam Błaziak
Członek zarządu: Piotr Trała
 Członek zarządu: Zbigniew Salecki
 Członek zarządu: Łukasz Skorek
   
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Grzegorz Gąsak
Członkowie: Łukasz Pluta
Maciej Dzirba