Władze

Zarząd Klubu
 Prezes: Wiesław Policha
 Skarbnik: Bartłomiej Sałaga
 Sekretarz: Adam Błaziak
Wiceprezes d/s sportu: Piotr Trała
 Wiceprezes
d/s organizacyjnych:
Zbigniew Salecki
 Członek zarządu: Krzysztof Madeja
   
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Andrzej Stacharski
Członkowie: Grzegorz Gąsak
Piotr Jedut